Emotional brain is getting more focus in the brain research....

YLEISTÄ

Aivotutkimus on yksi ihmiskunnan mielenkiintoisimmista tutkimuskohteista tällä hetkellä ja mm. Blue Brain -projektin tavoitteena on kunnianhimoisesti mallintaa nisäkkäiden aivojen toimintaan liittyvä neuroverkosto.

Aivojen kuvantaminen mm. fMRI -tekniikan avulla on auttanut selvittämään aivojen eri alueiden toiminallisia merkityksiä. Eri tutkimushaaroja ja erikoistumismahdollisuuksia aivotutkimukseen onkin todella paljon. Eräs osa-alue on tunnetutkimus. Myös yleiseen psykologian oppiin on esimerkiksi neurobiologialla suuri merkitys. Kun käsitys aivojen perustoiminnoista paranee, voidaan myös käyttäytymiseen liittyviä asioita analysoida syvemmin.

Mwarelaisilla on taustalla laajaa yliopistotason opiskelua asiaan liittyen. Voisi sanoa, että tutkimustuloksia ja -artikkeleita on runsain mitoin ja kaivataan synteesiä.

Markkinointi ja henkilöstöhallinto ovat käyttäytymistieteitä ja siten uudella ihmisen käyttäytymiseen liittyvällä tutkimustiedolla on suoraa hyödyntämispotentiaalia poikkitieteellisesti liiketaloustieteissä.

Hannu Kossilalla on takanaan neljän vuoden artikkelitutkimus tavoitteena saada selvyyttä tunnekäyttäytymiseen ja mahdollista poikkitieteellistä näkökulmaa liiketaloustieteisiin. Mm. ihmisen pelko- ja ahdistuskäyttäytymistä on tutkittu neurotutkimuksen sekä tätä hyödyntävien eri psykologian tieteiden eri osa-aloilla. Hannun oman tutkimuksen tarkoituksena on ollut yrittää tuoda lisää tietoa siihen, voisiko näiltä tutkimuksen aloilta löytyä malleja, toimintatapoja ja tutkimustuloksia, joita tarkastelemalla ja analysoimalla voitaisiin soveltaa markkinoinnin apuvälineinä paremman kuluttajakäyttäytymisen ymmärryksen lisäämiseksi.

Reidar Wasenius tunnetaan mm. aivoharjoitteiden ennakkoluulottomana esipuhujana ja Briim – aivokeskuksen perustajana. Hänen henkilökohtainen kiinnostus aivotoimintoihin juontaa alkunsa jo teinivuosilta. Alan pioneerina hänen innostus on myös laajaa. Tuhannet ihmiset ja lukuisat yritykset ovat olleet Reidarin koulutuksissa 2000 luvulla.

Markkinointi ja henkilöstöhallinto ovat käyttäytymistieteitä ja siten uudella ihmisen käyttäytymiseen liittyvällä tutkimustiedolla on suoraa hyödyntämispotentiaalia poikkitieteellisesti liiketaloustieteissä.

Reidar Wasenius tunnetaan mm. aivoharjoitteiden ennakkoluulottomana esipuhujana ja Briim – aivokeskuksen perustajana.