NPS or PSDIME? Statistics show that PSDIME is a winner.

 

PSDIME score emulates the consumer experience.

 

PSDIME measures your psychological distance with your customers.

 

B2B decision makers are likewise humans with emotional brain.

PSDIME – Psychological Distance Meter

PSDIME (Psychological Distance Meter).

Check PSDIME International website from here.

”Jotta voidaan parantaa ja ohjata toimintaa, täytyy tietää missä mennään.”

Keihäänheittoa mitataan metreillä ja senteillä, maanjäristyksiä richtereillä. Yritystoiminta on toimintaa ihmisten välillä. Mikä on asiakkaanne etäisyys teistä yrityksenä ja yrityksenne palveluista ja tuotteista? Riippumatta onko päättäjän rooli olla kuluttaja vai organisaation puolesta toimiva, on päätöksenteko psykologisesti samankaltaista. Ihminen muodostaa käsityksen vahvasti alitajunnan ja emootioiden avulla ja summaa tämän. Asiakas tekee positiivisia ostopäätöksiä niissä tilanteissa, joissa psykologinen etäisyys on pieni ja välttää sellaisia tilanteita ja tuotteita, joissa psykologinen etäisyys on suuri. PSDIMEN avulla psykologista etäisyyttä voidaan mitata.

Asiakkaan psykologisen ymmärryksen parantaminen lisää yrityksen toimintaedellytyksiä. Mitä useampi yrityksessä sitä taitaa (ylhäältä alas), sen paremmin yritys pärjää. PSDIME-luku auttaa yritystä analysoimaan, miten toimintaa voisi kehittää ja asiakaskokemusta parantaa.